ALT

Shrimp grading machine

thumb
ALT

Sardine Grading Machine

ALT
ALT

Sushi processing table

thumb
ALT

Glazing machine

thumb
ALT

Squid dicer machine

thumb
ALT

Bulk feeder

thumb
ALT

De-heading

thumb
ALT

Loop type cooker

thumb
ALT

Shrimp steam cooker

thumb
ALT

De-box

thumb

บริการของเรา
ชนิดของสินค้า

รับปรึกษา ออกแบบ สร้างและจำหน่าย เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

ALT

เครื่องคัดขนาดชนิดต่างๆ

รายละเอียด
ALT

เครื่องต้ม/อบชนิดต่างๆ

รายละเอียด